Oslavy

Kontakt

DROBČEKOVO- zariadenie starostlivosti o deti do 3rokov Koháryho 83, Levice Riaditeľka:
Mgr. Ľubica Kubáňová
tel.číslo: 0904 69 60 60
drobcekovo.dc@gmail.com