Čo papkajú Vaši Drobci

V Drobčekovo dbáme na kvalitnú, zdravú a vyváženú stravu s množstvom zeleniny a ovocia (uprednostňujeme slovenských dodávateľov). Deťom sú poskytované nápoje počas celého dňa.   Strava je deťom zabezpečovaná dodávateľským spôsobom z materskej škôlky.Zloženie stravy zodpovedá veku detí. Naša strava spĺňa predpísané normy pre deti v predškolských zariadeniach schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

 

Denná strava sa skladá: 

  • raňajky        - chlebík alebo pečivo s nátierkou (syrová, vajíčková, mrkvová, liptovská...), zelenina

  • obed             - polievka, hlavné jedlo, šalát 

  • olovrant       - jogurt, chlebík s nátierkou, sladká ryža, krupica 

  • pitný režim   - detský čaj, riedený džús, stolová voda...

Kontakt

DROBČEKOVO- zariadenie starostlivosti o deti do 3rokov Koháryho 83, Levice Riaditeľka:
Mgr. Ľubica Kubáňová
tel.číslo: 0904 69 60 60
drobcekovo.dc@gmail.com